Dijital Pazarlama Ajansı Nedir? Ne İş Yapar?

Dijital pazarlama ajansı, ülkemizde ve Dünya’da özellikle internetin ticari faaliyetlerde oldukça geniş bir kullanım alanı oluşturmasıyla değer kazanmaya başladı diyebiliriz. İnternetin evlere girişi, sonrasında internet üzerinden firmaların direkt hedef kitlelere bu kanallardan ulaşımı gereksinimi doğurdu.

Sonrasında ise, günden güne genişleyen bu kitle için farklı ihtiyaçlar ve ürünler için farklı marka alternatifleri ve şirketlerinde artışına sebep oldu. Peki, dijital pazarlama ajansları bundan sonrası için neden bu kadar önem kazanmaya başladı?

Yazımızın tamamında, marka ve firmaların internet üzerindeki tüm hedeflerine ulaşımında dijital ajans kavramının ne kadar önemli roller oynadığını beraber göreceğiz.

Dijital Pazarlama’nın Tanımı

 • Günümüzde desteği yaygınlaşan dijital pazarlama ajansı nedir tanımıyla başlayalım. Dijital pazarlama ajansları günümüzde dijital platformlar üzerinde pazarlama faaliyetlerini yürüten ajanslardır. 
 • Bu ajanslar geleneksel medya yerine varlıklarını internet üzerinden sürdürürler. Bu nedenle de internetin bulunduğu çoğu mecrada aslında dijital pazarlama ajansları da bulunmaktadır.
 • Dijital pazarlama yapan ajanslar, mobil uygulamalar, SEO, SEM, sosyal medya yönetimi, sosyal medya reklamcılığı ve içerik üreticiliği gibi görevleri üstlenir. 
 • İş birliği yaptıkları kişiler için uygun stratejiler oluşturmak, tanıtımlarını yapmak da başlıca iş tanımları arasındadır. 
 • Dijital pazarlama ajansları sayesinde kişiler, doğru yönetim stratejileri ile kaliteli ve güvenli bir ivme kazanacaktır. 
 • Markaların veya firmaların dijital platformlarda kendi hedef kitleleri ile doğru bir iletişim kurup kitleye uygun olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde destek olur.
 • Firmaların dijital mecralardaki verilerinin analizini yaparak gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğine yönelik istatistiki veriler sunar. Elde edilen sonuçlara göre hareket planı belirler. 
 • Dijital ajanslar sayesinde firma, marka ve işletmeler sektörlerinde daha aktif rol alırlar. Bu şekilde daha geniş müşteri kitlesine ulaşılması hedeflenir. 
 • Ajans desteği almak bir işletmenin itibarını yapılan faaliyetler ile güçlendirir. Kaliteli bir görünüme kavuşan markalar daha hızlı bir şekilde kitleler arasında yayılır. 
 • Dijital pazarlama ajansı kurmak, da bu sektörde atılabilecek güzel adımlardan bir tanesidir. Şayet bu alana ilgi duyuyorsanız gerekli şartları sağladığınızda sektörde ilerleme kaydedebilirsiniz. İlgili eğitimleri edinmeyi de unutmayın.
 • Dijital reklam ajansı, reklam açısından da iş birliği yaptıkları firmalara etkin özellikler vermektedir. Reklam kampanyalarının projelendirilmesi, bu projelerin idame ettirilmesi gibi görevler bu ajanslar tarafından yürütülür. 
 • Kurumsal kimlik oluşturulması da bir marka için tamamlanması gereken bir oluşumdur. Kurumsal kimlik sayesinde bir markanın çerçeveleri daha keskin bir şekilde belirlenir. Hazırlanan kılavuz içerisinde firmaya ait logo, yazı şekli, kullanım şartları gibi unsurlar belirtilir. 
 • Web sitesinin tasarlanması, düzenlenmesi yoksa da oluşturulması gibi faaliyetler de dijital ajanslar tarafından gerçekleştirilir. Web sitesi, bir marka için olmazsa olmaz ögelerden birisidir. Firmayı arayan bir müşterinin iyi düzenlenmiş bir sayfaya erişiminin olması müşteri açısından güvenilir profil kazandırır. 
 • Dijital Pazarlama Ajansı Ne iş Yapar?
 • Dijital pazarlama ajansıberaber çalıştığı kişi, şirket, işletme veya markanın tanıtılması, büyümesi işlevlerini üstlenir. Bu misyonla çıktığı yolda doğru yöntemleri belirleyerek ilerler.
 • Yürütülen faaliyetlerin güvenli, doğru ve kaliteli olmasına özen gösterilir. 
 • Dijital pazarlama faaliyeti yürüten ajansların faaliyetleri geleneksel faaliyetlere kıyasla daha ölçülebilirdir. Böylece yürütülen stratejilerin işlevselliği yapılan analizlerle ölçülür.
 • Dijital pazarlama ajansları bir strateji belirlemeden önce firmanın yapısını, rakiplerini ve hedef kitlesini belirler. Ardından hedef kitlenin sık olarak kullandığı sosyal mecra ve hangi saatlerde aktif oldukları belirlenir. Bu ögeler dikkate alınarak uygun bir strateji geliştirilir. 
 • Her markanın hedef kitlesi farklılaşacağı için stratejiler de firmaya göre farklılık gösterir. Bu nedenle her materyal özenle analiz edilmelidir.
 • Dijital pazarlama ajansları sayesinde firma, etkin bir şekilde kitleye tanıtılarak yeni pazarların oluşturulması sağlanır. 
 • Firmanın faaliyetlerine uygun olan görsellerin tasarlanması da bu ajanslar tarafından yapılmaktadır.
 • Yürütülecek reklam kampanyalarının zamanını, hedef kitlesini, bütçesini, lokasyonunu ve performansını yaptığı analizler doğrultusunda belirler ve gerçekleştirir.
 • Reklam kampanyaları ve tanıtım videoları için konsept belirlemeleri yapılır.
 • Yapılan arama motoru aramalarında uygun optimizasyonu sağlayarak firma veya markanın ön sıralarda yer almasını sağlar.
 • Firma, marka veya işletmeye ait web sayfası üzerinde iyileştirmeler ve yenilikler gerçekleştirir. Yoksa, firmaya ait bir web sayfası oluşturur ve aynı faaliyetleri yürütür.
 • Firma, marka veya işletmeye ait bir logonun hazırlanması işlevini gerçekleştirir. Bu logo yapılan faaliyete, sektöre uygun bir logo olmalıdır.
 • İş birliği içinde olduğu firma, marka ya da işletmeye ait kurumsal kimliğin oluşturulması görevini üstlenir.
 • Yürütülecek reklam kampanyası için oluşturulması gereken broşür, afiş ve katalog gibi tanıtım araçlarının tasarımını düzenler.
 • Yürütülen faaliyetler doğrultusunda hedef kitlenin geri dönüşümlerini analiz eder. Böylece hedef kitle ile firma arasında köprü kurmayı hedefler.
 • Dijital Pazarlama Ajansı Neden Önemli?
 • Günümüz hayat standartları dijital dünya şartları üzerine kurulmaktadır. Dijital pazarlama ajansı da bu dünya içerisindeki yol göstericilerdir. Doğru strateji, doğru kurulum ve yükselme için gerekli yapılardır.
 • Bu ajanslar sayesinde dijital dünyada rakiplerinizi yakalayabilir ve önlerine geçebilirsiniz. Bunun için gereken uygun bir danışmandır. Dijital pazarlama ajansları da konularında yetkin olarak hizmet vermektedirler. 
 • Bu ajanslar öncelikli olarak firma, marka ya da işletmelerin bu mecralarda görünür olmalarını sağlar. Bunun için uygun kurumsal kimliğin ve web sitesinin oluşturulmasına öncelik verilir.
 • Bir firmanın kalitesini ve itibarını belirleyen ön önemli dijital araç web sitesidir. Bu nedenle kendi ajansınıza ait bir web sitesi kurulumu yaparak dijital dünyaya katılın. Böylece sizi takip etmek isteyen müşterileriniz kolaylıkla bulacaktır. Ayrıca aramalar üzerinde de aktif olarak gözükmeniz itibarınızı arttıracak bir unsurdur. 
 • Web sayfasının ardından uygun bir kurumsal kimlik oluşturulması işlemine başlanmalıdır. Kurumsal kimlik, bir firmanın, markanın ya da işletmenin varlığını telif altına alan bir yapıdır. Kurumsal kimlik ile firmanın logosu, renkleri ve kullanacağı yazı fontlarına kadar rapor olarak bir kılavuz oluşturulur. Hazırlanan bu kılavuz içerisinde farklı tabanlarda logonun nasıl kullanılabileceği, boyutlandırılması da detaylı biçimde yer alır. 
 • Dijital pazarlama ajansları sayesinde daha itibarlı bir görünüme kavuşan işletmeler, çizdikleri rotada daha etkin rol alırlar.
 • Yeni teknolojilerden haberdar olan firma, marka ya da işletmeler çağa daha kolay bir şekilde ayak uydururlar. Bu da modern sistemlerin gerisinde kalınmasını engeller. 
 • Bu ajanslar hem iş birliği içinde oldukları firmalara hem de bu firma müşterilerine değer veriler. Bu nedenle de hak edilen hizmetlerin sunulmasında öncü olurlar.
 • Yürütülecek reklam kampanyaları için de en uygun yöntemleri belirlerler. Bu şekilde daha tasarruflu bütçeler ayrılarak daha efektif kampanyalar hazırlanır. Bu şekilde hedef kitle dışına çıkılarak yeni müşteriler de kazanılmaktadır. Doğru yürütülecek projeler ile firmanın gelişmesi kaçınılmaz olur.
 • Konusunda uzman kişilerle çalışmak, sektörel olarak işletmelerin de kaliteli bir görünüm oluşturmasında etkili yoldur. Böylece kaliteli menüler, kataloglar ve afişler elde edilerek somut başarılar sağlanır. 
 • Dijital Pazarlama Ajansı ve Reklam
 • Reklam ve tanıtım bir işletme, firma veya markanın en iyi tanıtım yoludur (Bkz: Dijital pazarlama nedir?). Bu şekilde doğru bir amaç güdülerek piyasada etkinlik sağlanır. Bir marka için doğru tanıtılmak önemli bir unsurdur. Çünkü bu tanıtımlar ile müşteri kitlesi belirlenecek, buna uygun faaliyetler yapılacaktır. 
 • Dijital reklamlar, web sitesi, sosyal mecralar ve diğer tüm dijital platformlardaki reklam faaliyetlerini kapsar. Dijital ortamlar dışında yapılacak reklam faaliyetleri içinde verimli çalışmalar yürütülür. Dijital reklam ajansı uygun afiş, katalog gibi tanıtım araçlarının kontrolü için de destek olmaktadır. 
 • Dijital pazarlama ajansı sayesinde dijital mecralarda etkin bir şekilde tanıtılmak mümkündür. Bu mecralarda gerçekleştirilen reklam faaliyetleri, geleneksel medyaya göre daha düşük bütçelerle gerçekleştirilebilir. Ayrıca dijital mecraların sunduğu analizler sayesinde reklamın verimliliği de geleneksel medyaya kıyasla daha iyi ölçülür. Yapılacak analizler yardımıyla da yapılan reklam kampanyalarının ne denli verimli olduğu belirlenir.
 • Dijital reklamlar sayesinde firma ve markalar hedef kitlelerine ulaştırmak istedikleri mesajları kolaylıkla iletir. 
 • Bir reklamdan beklenen özellikler kısa ve tanıtıcı olmasıdır. Düzenlenen reklam, müşterinin zihninde kalıcı bir etki yaratmalıdır. Oluşturulan görsel tasarımlar ve bulunan sloganlar yardımı ile bu istekler yerine getirilir. Bu koşulların sağlanabilmesi için ise konusunda uzman kişilerden destek alınması gerekir. Bu destek ile daha kısa zamanda daha etkin bir yol kat edilir. 
 • Günümüzde internetin girmediği ev yok denecek kadar azdır. Bu nedenle de etkin yürütülecek bir reklam kampanyası geniş kitlelere ulaşacaktır. Böylece hedeflenen kitle dışına çıkarak yeni müşteriler kazanılması da mümkün hale gelecektir.
 • Dijital ortamda tasarlanan reklamlar, daha yaratıcı olmaya meyillidirler. Bu nedenle de tasarımcıların sonsuz seçenek opsiyonlarının olması büyük avantaj sağlar. Dijital reklamlarda markaya uygun hedef kitleyi seçmek de daha kolaydır. 
 • Tasarlanan reklam için yayınlanmadan önce hedef kitlenin belirlenmesi önemli bir etkendir. Dijital reklamlarda yaş, cinsiyet, lokasyon, meslek gibi pek çok filtreleme seçeneği vardır. Bu filtreler sayesinde seçilen kitleye ulaşılmak daha kolaydır. 
 • Bir reklam projesi yürütülürken bu projenin samimi bir şekilde yürütülmesi kitle iletişimi açısından elzemdir. Bu şekilde müşteri ile marka arasında samimi bir iletişim kurulması amaçlanır. İyi bir reklam, istenilen hedefe ulaşılmasını garantiler.
 • Dijital Pazarlama Ajansı Nasıl Kurulur?
 • Bu iş için kapsamlı bir eğitim almanız gerektiğini hatırlatalım. Bu sektörde başarılı olabilmek için web sitesi tasarımı, SEO, SEM, sosyal medya kurulumu ve yönetimi gibi alanlarda bilgi sahibi olmanız gerekir. Grafik tasarımı, içerik editörlüğü, dijital platformlarda performans analizi ve müşteri ilişkileri yönetimi de ihtiyacınız olacak yetkinliklerdir.
 • Bu sektöre ilginiz varsa ancak yeterli eğitiminiz yoksa sıfırdan bir eğitim alarak başlamanız şiddetli tavsiyedir. Bunu için online programlar ve uygulamalardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde açılan eğitim kurslarına kaydolmanız da işinize yarayacaktır. Son olarak bu alanda kendini geliştirmiş kişilerce hazırlanan eğitim programları da oldukça yararlı olacaktır.
 • Uzmanlaşmak istediğiniz bir sektör seçebilir ve bu sektörde aranan bir ajans haline gelebilirsiniz. Bu nedenle kendinizi geliştirebileceğiniz, belli bir kitleye sahip ve uzmanlaşarak fark yaratabileceğiniz bir sektör seçebilirsiniz. Ayrıca hizmet alanlarınızı daraltarak seçtiğiniz belli alanlarda uzmanlaşıp sadece o alana yönelik çalışabilirsiniz. Örneğin; web sitesinde uzmanlaşarak SEO, SEM ve etkili web sitesi yönetimiyle ilgilenen dijital ajans olabilirsiniz.
 • Tek bir alana yönelmek istemeyebilirsiniz. Bunun için farklı alanlarda araştırmalar yaparak uygun görevlendirilmeler ile uygun bir çalışma prensibi oluşturabilirsiniz. Portföyünüzde çeşitli sektörlere yer açarken dikkat etmeniz gereken unsurları atlamamanız gerekir. Aynı zamanda farklı sektörler üzerinde uzmanlaşılması oldukça zordur. Bu nedenle adım adım ilerleyerek uzmanlaşılması size kaliteli bir dijital pazarlama ajansı olmanın yolunu açacaktır.
 • Sizinle beraber aynı sektör içerisinde faaliyet gösteren rakiplerinizi tanımanız size fayda sağlayacaktır. Bu nedenle rakiplerinizin isimleri, çalıştığı firmalar, vizyonlarını tanımanız gerekir. Rakiplerinizi analiz ederek sektöre yönelik bilgiler edinebilir ve kendinize bir yol haritası oluşturabilirsiniz. 
 • Firmanıza uygun bir web sitesi kurulumu ve kurumsal kimlik yapısı ile dijital mecralarda görünür hale gelmelisiniz.
 • Zamanla portföyünüzü oluşturarak kısa zamanda rakiplerinizi yakalayabilirsiniz.
 • Seçtiğiniz sektör ya da sektörler doğrultusunda size uygun bir iş modeli tasarlayın.
 • Ardından sosyal medya uygulamaları üzerinde hesaplar oluşturarak etkinliğinizi arttırın.
 • Sizin için uygun müşteri profillerini belirlemeniz yararınıza olacak bir ögedir. Ayrıca zamanla size uygun müşteriler de destek amaçlı size başvuracaktır.
Mesaj Gönder
Size Yardımcı Olalım!
Dijital Pazarlama Ajansı Nedir? Ne İş Yapar? ile ilgili detaylı bilgi için hemen mesaj gönderin!